Jessica Kanters
      Jessica Kanters        Remko FranssenRemko Franssen     

Organisatie

Stichting
Jeugdtheaterschool Marmelijn is een stichting die voluit voluit ‘Stichting Marmelijn Jeugdtheater Baarn’ heet en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 32078958. De stichting is opgericht op 14 april 2000 door een aantal enthousiaste ouders met het doel kinderen op een zo breed mogelijke basis kennis te laten maken met theateractiviteiten.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door ouders van leerlingen, die zich vrijwillig inzetten voor Marmelijn. Door bestuur en docenten wordt er veel werk verzet om de school optimaal te laten draaien. Het beleid van Marmelijn richt zich op de continuïteit van de school vanuit een gezonde financiële basis. Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
Jessica Kanters - voorzitter@marmelijn.nl
Penningmeester:
 Talitha van der Vuurst - penningmeester@marmelijn.nl
Leerlingenadministratie: Helen Maier - baarnmarmelijn@gmail.com

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden!
Aan het einde van dit theaterseizoen (juni 2021) hebben Jessica en Helen aangegeven te willen stoppen.

Helen houdt zich bezig met de leerlingenadministratie, wat inhoudt dat zij ervoor zorgt leerlingen goed worden in- en uitgeschreven. Op basis daarvan worden klassen gevormd en kan de penningmeester het cursusgeld innen.

De leerlingenadministratie vraagt vooral in de maanden juli tot en met oktober aandacht. Dat is dan ongeveer 1,5 uur per maand.

Jessica onderhoudt de website, zorgt voor de PR, onderhoudt contact met de ouders vanuit het bestuur en verder houdt zij zich bezig de organisatie rondom de voorstellingen. Dit kost ongeveer 2 uur per maand. Het tijdbeslag ligt vooral aan het begin (augustus/september) en het einde (april/mei) van het theaterseizoen.

Het bestuur vergadert zo’n 3 keer per jaar.

Alle bestuursleden hebben met veel plezier werkzaamheden verzet voor Marmelijn. Maar na een aantal jaar is het tijd om plaats te maken voor een nieuw bestuur. Het is bijzonder leuk en dankbaar werk: je helpt mee het mogelijk te maken dat kinderen zich ontwikkelen in spel en creativiteit. 

Geef je op voor het bestuur van Marmelijn door een email te sturen naar info@marmelijn.nl of door te bellen met Jessica Kanters op 06-25002607. Wil je meer weten? Dan kun je ook terecht bij bovenstaand e-mailadres en telefoonnummer.


Financieel

Onze stichting heeft geen winstoogmerk. De inkomsten worden geput uit lesgelden, kaartverkoop tijdens de voorstellingen en een subsidie van de Gemeente Baarn. Wij streven ernaar het lesgeld zo laag mogelijk te houden, zodat ieder kind theaterlessen kan volgen. Een jaarlijkse subsidie van de gemeente Baarn is onmisbaar voor de continuïteit van de stichting. De gemeente draagt Marmelijn een warm hart toe. Zij erkent dat de theaterschool in een grote behoefte voorziet in het educatieve culturele aanbod voor kinderen en jongeren in Baarn. Wij beamen dat!

Partners
Jeugdtheaterschool Marmelijn is aangesloten bij de Stichting Netwerk Jeugdtheaterscholen, het kenniscentrum en de belangenbehartiger voor het jeugdtheater in Nederland (www.platform-theater.nl). Andere partners van Marmelijn zijn:
• Theaterhuis Marc van Driel www.theaterhuismarcvandriel.nl
• Theater de Speeldoos Baarn www.speeldoosbaarn.nl

     Helen MaierHelen Maier         
papiertje