Organisatie

Stichting
Jeugdtheaterschool Marmelijn is sinds 1988 actief in Baarn. Na jarenlang les te hebben gegeven aan de jeugd in Baarn is in 2000 door een aantal enthousiaste ouders ‘Stichting Marmelijn Jeugdtheater Baarn’ opgericht met het doel kinderen op een zo breed mogelijke basis kennis te laten maken met theateractiviteiten. Op deze manier kreeg de theaterschool een officiële vorm. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 32078958. 

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door ouders van leerlingen, die zich vrijwillig inzetten voor Marmelijn. Door bestuur en docenten wordt er veel werk verzet om de school optimaal te laten draaien. Het beleid van Marmelijn richt zich op de continuïteit van de school vanuit een gezonde financiële basis. Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
 Sandra van Ruiten - voorzitter@marmelijn.nl
Penningmeester:
 Petra Plomp - penningmeester@marmelijn.nl
Leerlingenadministratie: Nancy te Beest - leerlingenadministratie@marmelijn.nl

Wil jij ook bijdragen?
Wordt dan vrijwilliger of vast bestuurslid. Het is bijzonder leuk en dankbaar werk: je helpt mee het mogelijk te maken dat kinderen zich ontwikkelen in spel en creativiteit. Het bestuur vergadert zo’n 3 tot 4 keer per jaar en houdt zich verder bezig met de evenementen (voorstellingen, cultureel festival), website en communicatie.

Geef je op voor het bestuur van Marmelijn door een email te sturen naar info@marmelijn.nl.


Financieel

Onze stichting heeft geen winstoogmerk. De inkomsten worden geput uit lesgelden, kaartverkoop tijdens de voorstellingen en een subsidie van de Gemeente Baarn. Wij streven ernaar het lesgeld zo laag mogelijk te houden, zodat ieder kind theaterlessen kan volgen. Een jaarlijkse subsidie van de gemeente Baarn is onmisbaar voor de continuïteit van de stichting. De gemeente draagt Marmelijn een warm hart toe. Zij erkent dat de theaterschool in een grote behoefte voorziet in het educatieve culturele aanbod voor kinderen en jongeren in Baarn. Wij beamen dat!

Partners
Jeugdtheaterschool Marmelijn is aangesloten bij de Stichting Netwerk Jeugdtheaterscholen, het kenniscentrum en de belangenbehartiger voor het jeugdtheater in Nederland (www.platform-theater.nl). Andere partners van Marmelijn zijn:
• Theaterhuis Marc van Driel www.theaterhuismarcvandriel.nl
• Theater de Speeldoos Baarn www.speeldoosbaarn.nl

             
papiertje