Marmelijn
            Marmelijn
Marmelijn

Jeugdtheaterschool Marmelijn

Marmelijn is een jeugdtheaterschool die theateronderwijs biedt aan kinderen vanaf 6 jaar en jongeren tot en met 18 jaar uit Baarn en omstreken. Voor elke speler is er op het gebied van theateronderwijs iets interessants te vinden!

"Theater is een afspiegeling van het leven. Door met theater bezig te zijn, krijg je meer vertrouwen in jezelf, de mensen om je heen en de wereld waarin je leeft. Theater inspireert, stimuleert en verrijkt het leven."

Visie
Vanuit bovenstaande gedachte willen wij de jeugd van Baarn en omstreken een plek bieden waar zij persoonlijk kunnen groeien door het volgen van theaterlessen en het maken van presentaties en voorstellingen. Een plek waar leerlingen hun sociale en communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen, hun creatieve talenten ontplooien, hun emotionele intelligentie benutten en hun zelfvertrouwen versterken. Een plek waar wij hun liefde voor het theater verder willen aanwakkeren en zij zich kunnen uitleven en verdiepen.

Spelplezier is met volle overtuiging het uitgangspunt van onze theaterschool. Wij zijn van mening dat leerlingen door het hebben van plezier in de theaterlessen veel zullen en willen leren. Het spelplezier komt vooral voort uit samenwerken. Theater is, net als hockey of voetbal, een teamsport: theater maak je samen. “Samen” en “samenwerken” zijn dan ook belangrijke begrippen binnen Marmelijn. Leerlingen hebben de gelegenheid tot eigen inbreng en kunnen altijd ideeën aandragen voor de lessen en de presentaties.

Door leerlingen samen met theater bezig te laten zijn, krijgen zij meer inzicht in zichzelf en anderen en de wereld om hen heen. Bovendien ontwikkelen zij door middel van de theaterlessen hun eigenheid, talent, zelfvertrouwen, lef en durf.

Missie
Jeugdtheaterschool Marmelijn heeft als doel een professioneel aanbod te creëren voor de kinderen en jongeren van Baarn en omstreken met leuke, uitdagende en kwalitatieve theaterlessen en voorstellingen. Hiermee kunnen de leerlingen zich zowel op vaktechnisch niveau als op sociaal-emotioneel niveau ontwikkelen. Leerlingen leren zichzelf te presenteren, samen te werken, te luisteren naar elkaar, hun eigen spelkwaliteiten te ontdekken en zich te ontwikkelen.

Wij blijven ernaar streven de theaterlessen laagdrempelig te houden. Het volgen van theaterlessen moet voor elk kind en elke jongere toegankelijk zijn.

Familie
De betrokkenheid van leerlingen van Marmelijn is groot. Naast het spelplezier in de lessen, helpen zij met veel plezier mee aan de voorstellingen. Dit gebeurt op verschillende manieren: ze helpen grimeren, decor bouwen, muziek uitzoeken, schrijven mee aan scènes en lopen bijvoorbeeld mee met de licht- en geluidstechnicus. Wij stimuleren dat oudere leerlingen van de school meehelpen bij (en kijken naar!) de presentaties van de jongste klassen. Dit verhoogt de betrokkenheid van iedereen binnen de school, waardoor er een familiegevoel ontstaat. Deze betrokkenheid staat voor Marmelijn hoog in het vaandel. Theater maak je immers met z’n allen!

Actief in Baarn
Jeugdtheaterschool Marmelijn is niet weg te denken uit de Baarnse gemeenschap. Wij nemen deel aan diverse culturele evenementen in Baarn, zoals het Cultureel Festival . We organiseren regelmatig workshops op scholen en ook wordt onze theaterschool regelmatig gevraagd bijzondere evenementen op te luisteren met een korte act of performance.

Ongewenst gedrag
Wij willen een veilige omgeving bieden waar iedereen zich vrij voelt van dreiging en confrontatie op sociaal, geestelijk en lichamelijk vlak. Wanneer een leerling tijdens Marmelijn-activiteiten toch te maken krijgt met ongewenst gedrag (agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie) kunt u contact opnemen met de betrokken docent of de voorzitter van ons bestuur. Uiteraard doen wij er alles aan om ongewenst gedrag uit de weg te gaan.

Alles weten over Marmelijn?
In 2014 bestond Jeugdtheaterschool Marmelijn 25 jaar. Dit jubileum is gevierd met een heus jubileumboek, een prachtige uitgave met alle ins en outs van onze theaterschool.
Download het jubileumboek hier en lees o.a. over de geschiedenis van Marmelijn.

 

      Marmelijn
Marmelijn
            Marmelijn
papiertje