Marmelijn
            Marmelijn
Marmelijn

Praktische informatie

INSCHRIJVEN SEIZOEN 2019-2020

Wil je je inschrijven voor het komende seizoen? Schrijf je dan nu in via deze link.

Het exacte lesrooster voor seizoen 2019-2020 is nog niet bekend. Mocht je je nu inschrijven voor het nieuwe seizoen, dan nemen we tegen die tijd contact met je op om te bekijken of de gekozen les op het goede tijdstip voor jou wordt gegeven. Je kunt in ieder geval van het volgende uitgaan:
- De speelklassen hebben altijd les op woensdagmiddag.
- Musicalklassen worden op vrijdagmiddag/avond gegeven.

Je ontvangt in de eerste week van september bericht van ons over de definitieve les- en groepsindeling. De lessen starten vanaf maandag 16 september 2019. Alle lessen worden gegeven in Theater de Speeldoos Baarn (Rembrandtlaan 35, Baarn).

Kosteloos annuleren voor nieuwe leerlingen
Voor nieuwe leerlingen is het mogelijk om tot de herfstvakantie kosteloos je inschrijving te annuleren. Soms blijkt dat de lessen toch niet in je schema passen of vind je toneelspelen toch niet zo leuk als je dacht (wat we ons natuurlijk niet voor kunnen stellen!).

Wat moet je doen? Je schrijft je in via bovenstaande link. Vul alle gegevens in (dus ook de financiële gegevens). Wil je alsnog opzeggen, dan doe je dat door uiterlijk vrijdag 19 oktober 2018 een mail te sturen naar leerlingenadministratie@marmelijn.nl onder vermelding van je naam en de groep waarin je was ingedeeld. Wij annuleren dan je inschrijving. Wel brengen wij de € 15,00 inschrijfkosten in rekening. Ook vervallen de gratis filmkaarten voor Theater de Speeldoos.

Wil je na de herfstvakantie opzeggen, kijk dan onderaan deze pagina voor meer informatie hierover.

INDELING GROEPEN

Leerlingen kunnen zich inschrijven volgens onderstaand rooster.

Rooster 2018-2019 (let op: het exacte lesrooster voor 2019-2020 is nog niet bekend)

dag tijd groep leeftijd
dinsdag 18.00 - 19.30 uur toneelklas 1 12 - 14 jaar
dinsdag 19.30 - 21.30 uur toneelklas A 14 - 18 jaar
woensdag         13.00 - 13.30 uur        speelklas kleuters        4 - 5 jaar
woensdag 13.30 - 14.30 uur speelklas A 6 - 8 jaar (instromers)
woensdag 14.30 - 16.00 uur speelklas B 8 - 10 jaar
woensdag 16.00 - 17.30 uur speelklas C 9 - 11 jaar
woensdag 18.00 - 19.30 uur toneelklas 2 11 - 13 jaar
woensdag 19.30 - 21.30 uur toneelklas B 14 - 18 jaar
vrijdag 16.30 - 18.00 uur musicalklas A (VOL) 8 - 11 jaar
vrijdag 18.30 - 20.00 uur musicalklas B (VOL) 12 - 14 jaar
vrijdag 20.00 - 21.30 uur musicalklas C 14 - 18 jaar

Marmelijn behoudt zich altijd het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, dan wel groepen samen te voegen. Als er onvoldoende inschrijvingen voor een bepaalde cursus zijn of een cursus vol is zullen we in overleg met de (ouders/verzorgers van de) leerling kijken op welke dag/tijd de leerling wel ingedeeld kan worden. De groepen worden altijd zoveel mogelijk naar leeftijd en ervaring ingedeeld.

Ben je geïnteresseerd in een klas, maar is deze al vol. Stuur dan een mail naar marcvandriel@marmelijn.nl. We kunnen dan kijken in welke les er nog wel plek is.

De lessen starten in de derde week van september en eindigen na de voorstellingen in juni (let op: de Speelklas kleuters hebben geen eindvoorstelling).
In de schoolvakanties zijn er geen lessen. In dit overzicht kun je zien op welke dagen in 2018-2019 les wordt gegeven.

Heb je vragen over welke les voor jou geschikt is, mail dan met marcvandriel@marmelijn.nl.

LESGELD 2018-2019

Het lesgeld bedraagt voor seizoen 2019-2020 € 233,00 + eenmalige inschrijfkosten à € 15,00. Het lesgeld wordt in november en april in 2 delen geïncasseerd. Wanneer je graag een factuur wilt ontvangen en het geld zelf wilt overmaken, dan is dat mogelijk. Maar gezien de administratieve kosten voor ons brengen we hiervoor € 7,50 voor in rekening.
Mocht je annuleren voor de herfstvakantie, dan worden altijd de administratiekosten à € 15,00 in rekening gebracht.

Voor de Speelklas kleuters bedraagt het lesgeld € 80,00 + eenmalige inschrijfkosten à € 15,00.

Tegemoetkoming lesgeld

Er zijn 2 fondsen die mensen met een laag inkomen tegemoet komen in de betaling van het lesgeld. Dit zijn:

Declaratiefonds voor sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen tot 18 jaar
Het declaratiefonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Baarn, die een laag inkomen hebben. Via het declaratiefonds kunt u een vergoeding krijgen voor activiteiten op cultureel,
maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Baarn: www.baarn.nl.

Jeugdcultuurfonds Nederland
Dit landelijke fonds  wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Het Jeugdcultuurfonds betaalt cultuurlessen of materialen voor kinderen wiens ouders geen financiële mogelijkheden hebben hiervoor. Kijk op www.allekinderendoenmee.nl voor alle informatie.


OPZEGGEN

Je meldt je aan voor het gehele cursusjaar. Doe je niets dan word je weer ingedeeld voor het volgend cursusjaar. Wil je geen lessen meer volgen? Stuur dan vóór 30 juni van het lopende cursusjaar een mail naar leerlingenadministratie@marmelijn.nl Vermeld daarbij je naam en de groep waarin je les hebt. De opzegging of annulering is pas definitief na bevestiging van Jeugdtheaterschool Marmelijn.

Tussentijds opzeggen is niet mogelijk! Meld je je gedurende het lopende cursusjaar aan, dan ben je toch het gehele cursusbedrag verschuldigd.

      Marmelijn
Marmelijn
            Marmelijn