Marmelijn
            Marmelijn
Marmelijn

Praktische informatie

INSCHRIJVEN SEIZOEN 2022-2023

Wil je je inschrijven voor het komende seizoen? Schrijf je dan nu in via deze link.

Je ontvangt in de eerste week van september bericht van ons over de definitieve les- en groepsindeling. De lessen starten vanaf dinsdag 13 september 2022.  Alle lessen worden gegeven in Theater de Speeldoos Baarn (Rembrandtlaan 35, Baarn).

Kosteloos annuleren voor nieuwe leerlingen
Voor nieuwe leerlingen is het mogelijk om tot de herfstvakantie kosteloos je inschrijving te annuleren. Soms blijkt dat de lessen toch niet in je schema passen of vind je toneelspelen toch niet zo leuk als je dacht (wat we ons natuurlijk niet voor kunnen stellen!).

Wat moet je doen? Je schrijft je in via bovenstaande link. Vul alle gegevens in (dus ook de financiële gegevens). Wil je alsnog opzeggen, dan doe je dat door uiterlijk vrijdag 21 oktober 2022 een mail te sturen naar leerlingenadministratie@marmelijn.nl onder vermelding van je naam en de groep waarin je was ingedeeld. Wij annuleren dan je inschrijving. Wel brengen wij de € 15,00 inschrijfkosten in rekening.

De annulering is pas definitief na bevestiging van Jeugdtheaterschool Marmelijn. Annuleringen na 21 oktober 2022 worden niet meer in behandeling genomen. Je bent dan lesgeld voor het gehele cursusjaar verschuldigd. Wil je na de herfstvakantie opzeggen, kijk dan onderaan deze pagina voor meer informatie hierover.

LESROOSTER 2022-2023

Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

dag tijd groep leeftijd
dinsdag 18.00-19.30 uur Toneelklas A1 12 - 15 jaar 
dinsdag 19.30 - 21.00 uur Toneelklas B1 15 - 18 jaar 
woensdag 14.30 - 15.30 uur Speelklas A    6 - 8 jaar 
woensdag 15.30 - 17.00 uur Speelklas B 8 - 10 jaar 
woensdag 17.00 - 18.30 uur Speelklas C 9 - 11 jaar 
woensdag 18.00 - 19.30 uur Toneelklas A2 11 - 13 jaar 
woensdag 19.30 - 21.00 uur Toneelklas B2 13 - 16 jaar 
vrijdag 15.00 - 15.45 uur Kleuterklas 4 - 6 jaar
vrijdag 16.30 - 18.00 uur Musicalklas A 8 - 11 jaar 
vrijdag 18.30 - 20.00 uur Musicalklas B 12 - 14 jaar 
vrijdag 20.00 - 21.30 uur Musicalklas C 15 - 18 jaar 

* In de Instroom Speelklas kunnen nieuwe leerlingen gedurende het gehele jaar instromen. De hoogte van het lesgeld is afhankelijk van het moment waarop de leerling begint.  

Marmelijn behoudt zich altijd het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, dan wel groepen samen te voegen of een nieuwe groep toe te voegen.  Als er onvoldoende inschrijvingen voor een bepaalde cursus zijn of een cursus vol is zullen we in overleg met de (ouders/verzorgers van de) leerling kijken op welke dag/tijd de leerling wel ingedeeld kan worden. De groepen worden altijd zoveel mogelijk naar leeftijd en ervaring ingedeeld.

De lessen starten in de tweede week van september en eindigen na de voorstellingen in juni. In de schoolvakanties zijn er geen lessen. Een overzicht van de lesdagen vindt u hier.

LESGELD 2022-2023

Het lesgeld is verschilt per klas;

Kleuterklas € 150,00
Speelklas A en Instroom Toneelklas € 220,00
Overige speel- en toneelklassen € 245,00
Musicalklassen € 265,00
eenmalige inschrijfkosten €   15,00

Het lesgeld wordt in november en april in 2 delen geïncasseerd. Wanneer je graag een factuur wilt ontvangen en het geld zelf wilt overmaken, dan is dat mogelijk. Maar gezien de administratieve kosten voor ons brengen we hiervoor € 7,50 voor in rekening.
Meld je je gedurende het lopende cursusjaar aan, dan ben je toch het gehele cursusbedrag verschuldigd.

Tegemoetkoming lesgeld

Er zijn 2 fondsen die mensen met een laag inkomen tegemoet komen in de betaling van het lesgeld. Dit zijn:

Declaratiefonds voor sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen tot 18 jaar
Het declaratiefonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Baarn, die een laag inkomen hebben. Via het declaratiefonds kunt u een vergoeding krijgen voor activiteiten op cultureel,
maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Baarn: www.baarn.nl.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Utrecht
Dit landelijke fonds  wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt cultuurlessen of materialen voor kinderen wiens ouders geen financiële mogelijkheden hebben hiervoor. Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl voor alle informatie.

OPZEGGEN

Je meldt je aan voor het gehele cursusjaar. Doe je niets dan word je weer ingedeeld voor het volgend cursusjaar. Wil je geen lessen meer volgen? Stuur dan vóór 1 juli van het lopende cursusjaar een mail naar leerlingenadministratie@marmelijn.nl Vermeld daarbij je naam en de groep waarin je les hebt. De opzegging is pas definitief na bevestiging van Jeugdtheaterschool Marmelijn.

Tussentijds opzeggen is niet mogelijk!

      Marmelijn
Marmelijn
            Marmelijn