Marmelijn
            Marmelijn
Marmelijn

Praktische informatie

 

Alle lessen worden gegeven in Theater de Speeldoos Baarn (Rembrandtlaan 35, Baarn).


Inschrijven voor seizoen 2023-2024 is helaas niet meer mogelijk. In april 2024 opent de inschrijving voor het volgende seizoen - dat weer start vanaf september 2024.

 

LESROOSTER 2023-2024

Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De leeftijdsgroepen zijn een indicatie. In overleg met de docenten worden de groepen zoveel mogelijk naar leeftijd en ervaring ingedeeld. 

dag tijd groep leeftijd
dinsdag 18.00-19.30 uur Toneelklas D1 12 - 15 jaar
dinsdag 19.30 - 21.00 uur Toneelklas D2 15 - 18 jaar
woensdag 14.30 - 15.30 uur Toneelklas W1    6 - 8 jaar 
woensdag 15.30 - 17.00 uur Toneelklas W2 8 - 10 jaar
woensdag 17.00 - 18.30 uur Toneelklas W3 9 - 11 jaar 
woensdag 18.00 - 19.30 uur Toneelklas W4 11 - 13 jaar 
woensdag 19.30 - 21.00 uur Toneelklas W5 13 - 16 jaar 
vrijdag 15.00 - 15.45 uur Toneelklas V1 4 - 6 jaar
vrijdag 16.30 - 18.00 uur Musicalklas V2 8 - 11 jaar 
vrijdag 18.30 - 20.00 uur Musicalklas V3 12 - 14 jaar
vrijdag 20.00 - 21.30 uur Musicalklas V4 15 - 18 jaar

Marmelijn behoudt zich altijd het recht een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, groepen samen te voegen of een nieuwe groep toe te voegen.  Als er onvoldoende inschrijvingen voor een bepaalde cursus zijn of een cursus vol is zullen we in overleg met de (ouders/verzorgers van de) leerling kijken op welke dag/tijd de leerling wel ingedeeld kan worden. Wilt u inschrijven op een les die vol is? Neem dan eerst contact op met leerlingenadministratie@marmelijn.nl voor de mogelijkheden.

De lessen starten in de tweede week van september en eindigen na de voorstellingen in juni. In de schoolvakanties zijn er geen lessen. Een overzicht van de lesdagen en vakanties voor het lopende cursusjaar vindt u hier.

LESGELD 2023-2024

Het lesgeld verschilt per klas;

Toneelklas V1 € 150,00
Toneelklas W1 € 220,00
Overige toneelklassen € 245,00
Musicalklassen € 265,00
eenmalige inschrijfkosten €   15,00

Het lesgeld wordt in november en april in 2 delen geïncasseerd. Wanneer je graag een factuur wilt ontvangen en het geld zelf wilt overmaken, dan is dat mogelijk. Maar gezien de administratieve kosten voor ons brengen we hiervoor € 7,50 voor in rekening.
Meld je je gedurende het lopende cursusjaar aan, dan wordt het cursusgeld naar rato in rekening gebracht. Hiervoor wordt een staffel aangehouden van 75% of 50% - afhankelijk van de startdatum.

Tegemoetkoming lesgeld

Er zijn 2 fondsen die mensen met een laag inkomen tegemoet komen in de betaling van het lesgeld. Dit zijn:

Declaratiefonds voor sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen tot 18 jaar
Het declaratiefonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Baarn, die een laag inkomen hebben. Via het declaratiefonds kunt u een vergoeding krijgen voor activiteiten op cultureel,
maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Baarn: www.baarn.nl.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Utrecht
Dit landelijke fonds  wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt cultuurlessen of materialen voor kinderen wiens ouders geen financiële mogelijkheden hebben hiervoor. Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl voor alle informatie.

OPZEGGEN

Je meldt je aan voor het gehele cursusjaar. Doe je niets dan word je weer ingedeeld voor het volgend cursusjaar. Wil je geen lessen meer volgen? Stuur dan vóór 1 juli van het lopende cursusjaar een mail naar leerlingenadministratie@marmelijn.nl Vermeld daarbij je naam en de groep waarin je les hebt. De opzegging is pas definitief na bevestiging van Jeugdtheaterschool Marmelijn.

Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. De betalingsverplichting die hieruit volgt geld voor het gehele cursusjaar.

      Marmelijn
Marmelijn
            Marmelijn